Date personale colectate Asociatia EPR

Date personale colectate pe eprinstitut.ro

Incepand cu data de 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice si referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”). Acest Regulament va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consider ca este un moment potrivit sa va informez in ce scopuri le folosesc si va ofer posibilitatea de a va informa cu privire la protectia pe care v-o garantez si cum imi insusesc prevederile Regulamentului.

 • Ce date personale prelucram?

Datele colectate sunt limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea activitatilor necesare Asociatiei EPR (formare, articole, cursuri, cercuri, consiliere de cuplu, grup si familie). Unele date ale dumneavoastra au fost obtinute ca urmare a unor interactiuni cu dumneavoastra, sau in orice alt context in care dumneavoastra ati oferit datele pentru a primi suport si informatii legate de serviciile pe care le ofera Asociatia EPR. Prelucram doar datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le-ati stabilit, ele nefiind folosite in alte scopuri decat prestarea catre dumneavoastra a serviciilor mentionate mai sus.

Pentru livrarea serviciului de formare, articole, cursuri, conferinte, cercuri, consiliere de cuplu, grup si familiala, cat si pentru indeplinirea obligatiilor legale putem prelucra cu acordul dumneavoastra urmatoarele date cu caracter personal: nume complet, date de contact (telefon, e-mail, alte coduri de identificare online dupa caz). Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Asociatia EPR se realizeaza, atat in mediul online cat si offline, intr-un mod non-automat in vederea ducerii la indeplinire a scopului convenit si nu are un alt scop secundar, incompatibil cu scopul principal pentru care colectam initial datele dumneavoastra personale.

 • Cum colectam datele personale?

Prin solicitarea dumneavoastra de a accesa serviciile oferite de Asociatia EPR va exprimati acordul ca datele dumneavoastra sa fie preluate, stocate si prelucrate conform prevederilor legale specifice din domeniul sanatatii si in acord cu Codul Deontologic al Psihologilor. Datele personale sunt colectate din diverse surse, in functie de modalitatea prin care dumneavoastra intrati in contact cu Asociatia EPR: pe site, in biblioteca, pe retelele de socializare, prin telefon, e-mail, prin completarea de formulare de inregistrare, prin participarea la evenimentele organizate de Asociatia EPR si oferirea acordului expres de a fi contactat(a) in vederea accesarii de servicii oferite de Asociatia EPR.

Prelucram datele dumneavoastra doar pentru scopul de a va oferi serviciile Asociatiei EPR si de a va identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu Asociatia EPR, pe nevoia de a respecta o obligatie legala sau pe consimtamantul dumneavoastra daca v-ati manifestat optiunea in acest sens. Depunem toate eforturile sa pastram aceste date in deplina siguranta si sa le folosim doar in scopuri permise de lege si de dumneavoastra. Asadar colectam datele personale doar in scop contractual si legal, in scopul comunicarii cu dumneavoastra si doar in cazul in care v-ati dat un acord expres in acest sens.

 • Scopul prelucrarii datelor

Temeiul pentru care colectam si prelucram datele dumneavoastra personale este unul legal, fiind necesara pentru furnizarea serviciilor Asociatiei EPR pe care dumneavoastra doriti sa vi le oferim. Prelucram datele dumneavoastra personale doar pentru:

 • scopuri legitime, precum acela de a va oferi serviciile Asociatiei EPR sau pentru derularea unui contract la care sunteti parte si pe care dumneavoastra sau angajatorul dumneavoastra doriti sa il derulati cu Asociatia EPR in acest sens;
 • in scopul de a pastra comunicarea pe parcursul desfasurarii relatiei noastre de colaborare si a va raspunde solicitarilor;
 • in scopul indeplinirii obligatiilor legale la care suntem supusi (cerintele financiar-contabile, raportari catre autoritatile competente din domeniul sanatatii, derularea eventualelor controale din partea autoritatilor legale);
 • pentru situatii de urgenta (in situatiile de urgenta care se refera la starea dumneavoastra de sanatate pot folosi si dezvalui informatii cu caracter personal pentru a notifica/asista un membru al familiei ori a oricarei persoane responsabila de ingrijirea dumneavoastra si pe care dumneavoastra ne-ati indicat-o. Daca este posibil va vom consulta cu privire la aceasta utilizare sau dezvaluire a informatiilor cu caracter personal. In conditii de urgenta sau daca dumneavoastra sunteti incapabil(a), voi apela la decizia noastra profesionala pentru a dezvalui doar acea informatie relevanta pentru ingrijirea dumneavoastra.
 • in scop de arhivare in conditiile cerute de lege.

Vom prelucra datele dumneavoastra personale exclusiv pentru a va oferi serviciile Asociatiei EPR, cat mai corecta in acord cu solicitarile dumneavoastra si pentru a indeplini obligatiile legale asociate ce ne revin. Datele dumneavoastra raman proprietatea dumneavoastra si va asiguram ca sunt protejate, prelucrate si gestionate de Asociatia EPR, prin implementarea de masuri tehnice, proceduri interne si organizatorice specifice, precum si prin aplicarea unor bune practici de protectie a datelor. Datele dumneavoastra sunt localizate pe teritoriul Romaniei, nu transferam datele dumneavoastra personale in tari din afara UE si SEE, ori catre o organizatie internationala.

 • Comunicarea de date personale catre alti destinatari

Ne limitam prelucrarea datelor dumneavoastra personale doar in actiunile care sunt necesare indeplinirii scopului pentru care au fost furnizate si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale sau in alte scopuri legitime, este posibil sa comunicam datele dumneavoastra catre, autoritati publice si in conditii stabilite de lege (in scopul indeplinirii obligatiilor financiar-contabile, in cazul in care consideram ca sunteti o posibila victima a abuzului, neglijarii sau violentei domestice sau o posibila victima a altor infractiuni). Aceste informatii vor fi dezvaluite doar in masura in care este necesara prevenirea unei amenintari serioase asupra sanatatii sau sigurantei dumneavoastra sau a altora.

Organe judiciare (hotarari judecatoresti sau administrative, somatii sau alte hotarari legale). Birouri notariale in conditiile reglementarilor legale si parteneri  imputerniciti ai nostri catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii, pe baza unor contracte scrise sau a unui temei legal, asigurandu-ma ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra (clauze contractuale standard, existenta unor reguli corporatiste obligatorii). Daca in viitor va vom dezvalui datele personale unui alt destinatar, atunci va vom informa despre momentul dezvaluirii si numele destinatarilor in mod direct, iar daca acest lucru nu este posibil, vom publica pe site-ul Asociatiei EPR informatiile necesare.

Operatori terti daca este cazul (ex: furnizori servicii curierat, furnizori servicii bancare de plata, furnizori de servicii de administrare/mentenanta site web) si doar cu acordul dumneavoastra in acest sens si alte categorii de destinatari doar cu acordul dumneavoastra.

Prelucrarea datelor nu se face prin procese automatizate si nu sunt implicate parti terte in acest proces. Stocarea datelor personale offline se face in cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementarilor normative in vigoare (contract de prestari servicii, registru consultatii, datele utilizatorului, consimtamant informat, documente financiar-contabile). In cazul in care prelucrarea datelor personale se realizeaza prin intermediul serviciilor electronice de comunicare (e-mail, whatsapp, skype, Google+ etc) sau stocarea datelor se realizeaza in mediul online (stocarea numerelor de telefon in contul Google si iCloud).

Este posibil ca datele dumneavoastra sa fie transferate catre entitati din afara UE (ex: Google, Skype, Facebook Messenger etc), dar care detin autorizatiile necesare pentru prelucrarea datelor in conditii de securitate recunoscute si/sau acceptate la nivel UE (de exemplu, detin certificari Privacy Shield ce pot fi puse la dispozitia persoanelor sau entitatilor interesate). Nu vom folosi sau dezvalui datele dumneavoastra personale in scop de marketing sau comerciale.

 • Cat timp prelucram datele personale?

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate si stocate pentru perioada impusa de legile specifice din domeniul sanatatii. Asadar ele vor fi stocate si prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre de colaborare, iar dupa finalizarea acesteia cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu (cum ar fi obligatiile de evidenta contabila si raportare fiscala, arhivare), precum si alt interval de timp doar daca dumneavoastra considerati necesar si important. Prin exceptie, rezultatele evaluarilor, cursurile, articolele se vor putea pastra in format anonimizat pentru o perioada nedeterminata, exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau in scopuri statistice.

 • Care sunt drepturile dumneavoastra?

Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiati de drepturi aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le aveti:

 • Dreptul la informare

Puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale, pe baza unei cereri scrise aveti dreptul de a afla daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, precum si de a inspecta si de a face copii ale informatiilor dumneavoastra cu caracter personal daca sunt stocate si prelucrate.

 • Dreptul la rectificare

Puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa.

 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

La cererea dumneavoastra vom sterge datele dumneavoastra personale pe care le prelucram daca datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei pentru incetarea prelucrarii.

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege, aveti dreptul sa ne solicitati printr-o cerere in scris sa impunem restrictii aditionale in folosirea sau dezvaluirea informatiilor cu caracter personal.

 • Dreptul de opozitie

Puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra personale. Daca veti exercita acest drept vom inceta prelucrarea datelor dumneavoastra, cu exceptia cazurilor in care prelucrarea are loc in baza unei obligatii legale (raportari catre CNAS daca este cazul, contabilitate).

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.

 • Dreptul de a depune plangere

Puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 • Dreptul de retragere a consimtamantului

In cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate

Puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.
Cu exceptia cazului in care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligatii legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntara, iar refuzul de a le furniza nu va va impiedica sa accesati serviciile mele. Este important de stiut ca doar titularul datelor are acces la datele proprii personale si la propriul istoric. Obtinerea datelor de catre o alta persoana desemnata se va face doar in baza unei procuri valabila in acest scop.

Va puteti exercita aceste drepturi, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari prin e-mail la adresa cpap.cristina@gmail.com. In plus, ma puteti contacta oricand daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate.

Daca intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune va fi publicata pe site-ul Asociatiei EPR. Modificarile nu sunt comunicate prin e-mail. Aceasta nota de informare este elaborata in temeiul Legii nr. 677/2001 (care implementeaza Directiva 95/46/CE) si va fi in mod dinamic adaptata la prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor, aplicabil de la 25 mai 2018.

Pentru mai multe informatii puteti apela la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va multumesc pentru intelegere si va asigur pe acesta cale de tot suportul si disponibilitatea mea de a implementa corect prevederile legale din domeniul sanatatii completate de prevederile legale mentionate in prezenta.

Cu respect,

Asociatia EPR